1

The Greatest Guide To Thủ tục đăng kiểm xe ô tô

News Discuss 
– Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Giấy chứng minh nguồn gốc phương tiện. Xe trong nước: bản sao phiếu kiểm tra chất lượng. Miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô 29 chỗ https://zanebxrmg.shoutmyblog.com/21745928/thủ-tục-đăng-kiểm-xe-ô-tô-fundamentals-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story