1

فیکساتور یا پودر فیکس

News Discuss 
فیکساتور یا پودر فیکس برای تثبیت کردن آرایش مورد استفاده قرار میگیرد و دوام آن را بیشتر میکند. برای پاک کردن آرایش میتوانید از پاککنندههای آرایش یا روغن بچه استفاده کنید. بعد از پاک کردن آرایش قبلی، صورت خود را با شویندههای مناسب بشویید. نتایج پژوهش بیانگر آن است https://abiunv.ir/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story